Hổ Trợ Trực Tuyến
Hotline
  • Phone 02923.69 68 68
  • Hotline 0939 659 222
  • Email atc.aqua@gmail.com
Thông tin Kỹ Thuật
CHĂM SÓC GIAI ĐOẠN 1 THÁNG TUỔI
Cập nhật ngày 24/03/2015

I. Cho ăn:

Với 100.000 Post ta cho ăn như sau:

Ngày đầu mới thả: cho ăn 1,5kg thức ăn, ngày ăn 3 cử.

Ngày thứ 2-10: mỗi ngày tăng 100-200g, ngày ăn 3 cử.

Ngày thứ 10-20: mỗi ngày tăng 200-300g, ngày ăn 3 cử.

Ngày thứ 20-30: mỗi ngày tăng 400g, ngày ăn 4 cử.

Từ 30 ngày tuổi ta chài tôm kiểm tra tỉ lệ sống, bỏ 2% lượng cho ăn vào sàn và kiểm tra sau 2,5 giờ, từ đó điều chỉnh lại lượng thức ăn cho ăn hàng ngày. (Xem chi tiết trong bảng hướng dẫn cho ăn).

 

II. Phòng ngừa rủi ro giai đoạn 1 tháng tuổi:

Hiện nay nghề nuôi tôm sú mang nhiều rủi ro do bệnh tật, tôm chậm lớn... trong đó chứng bệnh chết giai đoạn một tháng tuổi thường làm cho người nuôi tôm hoang man. Bệnh thường xảy ra là do một số nguyên nhân sau:

Quá trình xử lý nước ao không triệt để, mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào.

Chất lượng con giống.

Môi trường nước không ổn định, nước quá trong hay quá đục, làm pH biến động lớn.

Đáy ao có nhiều mùn bã hữu cơ, vi khuẩn, nấm... khi tôm ăn phải chúng và gây nên những bệnh về tiêu hoá, đặc biệt là bệnh về gan gây thiệt hại lớn nhất.

 

1.Trộn thuốc cho ăn: khi tôm ăn được thức ăn số 2, thì có thể trộn thuốc được.

Gan: Bio-Glucan (3-5g/kgTĂ), Top-Beta (3-5g/kgTĂ), Bio-Gold (3-5g/kgTĂ), Super-Hepa (5-10g/kgTĂ), ... ngày trộn 2 lần.

Đường ruột: AT-45 (5-10g/kgTĂ), Zymotic (5-10g/kgTĂ), ...ngày trộn 2 lần.

 

2.Ổn định môi trường nước định kỳ:

Dùng men vi sinh: AZ-16 (227g/10.000m3), AQUA-79 (227g/8.000m3), MTZ 50 (454g/8.000m3),  định kỳ  vào các ngày thứ 10, 20, 30.

Vôi CaCO3 hay Dolomite (10kg/1.000m3); khoáng Premix AT, Potas, Calci-C, Mag-200 (1kg/1.000m3)  định kỳ  vào các ngày thứ 9, 19, 29.

 

3. Diệt khuẩn: 

Khi tôm được 17 ngày tuổi nên diệt khuẩn bằng các hoá chất an toàn như: Vimdine-79(1lít/5.000m3), Atudine-90 (1lít/5.000m3), Pure Water (500g/5.000m3) nên tạt 2 đêm liên tiếp.